Ny udgave af søkort 124 - Kattegat. S for Anholt

Publiceret 06-12-2013

Kort 124 - Kattegat. S for Anholt. 8. udgave, november 2013. Skala 1:75 000. Tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder ny opmåling og generel opdatering.
Ændringer vedrørende fyr i Anholt Havn, EfS 48/1295 2013, er medtaget i denne udgave.

Søkort kan købes hos Geodatastyrelsens distributør Rosendahls-Schultz Grafisk og dennes forhandlernet.

For information om søkort og vedligeholdelse, se Søkort og navigation