Danmarks Højdemodel holdt vand

Publiceret 10-12-2013

Sammen med de seneste prognoser fra DMI kunne Danmarks Højdemodel bruges til at udpege hvilke områder, der potentielt ville blive oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil.

Fredag morgen, da stormen Bodil havde hærget landet i over et døgn,
varslede DMI højvande i de indre danske farvande. Den Nationale
Operative Stab (NOST) under Rigspolitiet indkaldte derfor
Geodatastyrelsen til at bistå dem med situationen. Arbejdet bestod
blandt i at illustrere, på baggrund af DMI’s prognoser om forøgede
vandstande, hvilke områder der kunne blive berørt af stormen. Allerede
fredag formiddag kunne en medarbejder fra Forsvar og Beredskab (FOB) i
Geodatastyrelsen udpege nogle af de områder i landet, som potentielt
kunne blive oversvømmet af stormfloden.


Pletskud
Kombinationen af prognoser fra DMI og analyser på
højdemodellen ramte plet. De steder, hvor analysen viste, at der kunne
opstå problemer, var også de steder, hvor virkelighedens våde problemer
opstod. De kortløsninger som Geodatastyrelsen udarbejdede blev sendt til
de lokale beredskabsstabe rundt om i landet, så de bedre kunne danne
sig et overblik og tage deres forholdsregler.

   - Sommetider kan der være langt fra teori til praksis, men ikke i
dette tilfælde. Vores analyser viste sig at holde vand, og det er vi
naturligvis glade og stolte over
, siger Overkartograf, Jørgen Bierrings, fra Forsvar og Beredskab i Geodatastyrelsen og fortsætter:

   - Det er altid dejligt, når vores ekspertise og geodata kan
bruges i den virkelige verden og i sidste ende hjælpe i en
krisesituation.

Oversvømmelse _indhold
Jyllinge og Værebro Å ved 2,10 meters havstigning.

Tørre pletter på kortet
Geodatastyrelsen har desuden
udviklet en kortløsning til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, som helt
uafhængigt af internetforbindelse kan bruges i felten ved
krisesituationer, som fx stormflod. På baggrund af prognoser fra DMI kan
kortet blandt andet vise, hvilke områder der kan blive oversvømmet, og
hvor man skal sætte ind i forhold til at evakuere områdets beboere.
Løsningen indeholder også oplysninger om, hvor der er en tør sportshal,
skole, forsamlingshus eller lignende i nærheden, som eventuelt kan
bruges til overnatning.


Yderligere oplysninger:
Funktionsleder Steffen Svinth Thommesen i Forsvar og Beredskab, Geodatastyrelsen,

tlf. 7254 5305/2222 1647 e-mail: