Pressemeddelelse: Meninger om nationalpark på landkort i forligskredsen bag nationalparker

23-03-2012

Tal kan vises på flere måder og blandt andet ved hjælp af kort. Det oplevede forligskredsen bag Nationalpark Kongernes Nordsjælland på deres møde den 23. marts.

Tal kan vises på flere måder og blandt andet ved hjælp af kort. Det oplevede forligskredsen bag Nationalpark Kongernes Nordsjælland på deres møde den 23. marts.

Kort & Matrikelstyrelsen (Kort & Matrikelstyrelsen) har udsendt spørgeskemaer til 1.000 lodsejere og har fået 843 besvarelser retur.

- Vi er rigtig glade for de mange besvarelser. Det gør, at undersøgelsens resultater er meget lødige. Og når vi viser disse resultater på kort, så får politikerne et bedre overblik over, hvordan lodsejernes meninger fordeler sig , siger projektleder Helle Bach Rungø.

Oplysningerne som Kort & Matrikelstyrelsen har modtaget fra lodsejerne kan bl.a. ses på kortet - klik for stort kort Præsentationen af kortene i forligskredsen udspringer af et arbejde udført af Nordsjællands Landboforening, som i 2008-2010 indhentede tilsagn og underskrifter fra lodsejere, som ikke ønskede deres jord omfattet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. På den baggrund har Nordsjællands Landboforening udarbejdet oversigtskort over lodsejernes tilkendegivelser.

Det viste sig, at der var fejl og unøjagtigheder i disse kort. Dette afstedkom et ønske i forligskredsen om at få kvalitetssikret oplysningerne og kortene. Forligskredsen bag aftalen om nationalparker består af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Kort & Matrikelstyrelsen har derfor udfærdiget nye kvalitetssikrede kort, som forligskredsen blev præsenteret for på mødet den 23. marts.

- Der er kun mindre forskelle i de to præsentationer. Fx er Nordsjællands Landboforenings kategori ”Imod inddragelse” opgjort til 41% af arealet og Kort & Matrikelstyrelsens kategori” Ønsker ikke” er opgjort til 35% af arealet , siger projektleder Helle Bach Rungø.

Kort & Matrikelstyrelsens kvalitetssikring omfatter Nordsjællands Landboforenings oversigtskort og data. Kort & Matrikelstyrelsen har herefter bl.a. brugt matrikelkort, markblokkort, skærmkort, ortofoto og Det fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) til at kvalitetssikre og udfærdige kortene til forligskredsen.

Oplysningerne som Kort & Matrikelstyrelsen har modtaget fra lodsejerne kan bl.a. ses på vedlagte kort: KORT A1

Kort & Matrikelstyrelsen har udarbejdet en rapport til forligskredsen om kvalitetssikringsarbejdet. Rapporten inkl. bilag og kort finder du nedenfor.

Du kan læse mere om mødet i forligskredsen den 23. marts her.

Se rapporten her

Bilagene med kortene
KORT A1 Kort & Matrikelstyrelsen SVAR Oversigt
KORT A2 NOLA Oversigt

KORT B1 Kort & Matrikelstyrelsen SVAR Hillerød
KORT B2 NOLA Hillerød

KORT C1 Kort & Matrikelstyrelsen SVAR Gribskov
KORT C2 NOLA Gribskov

KORT D1 Kort & Matrikelstyrelsen SVAR Halsnæs
KORT D2 NOLA Halsnæs

KORT E1 Kort & Matrikelstyrelsen SVAR Helsingør
KORT E2 NOLA Helsingør