Ny udgave af søkort 115 - Kattegat. Odense Fjord

26-04-2012

Kort 115 - Kattegat. Odense Fjord. 9. udgave, april 2012. Skala 1:20 000

Den tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder generelle opdateringer.

Søkort kan købes hos Kort & Matrikelstyrelsens distributør Rosendahls-Schultz Grafisk og dennes forhandlernet.

For information om søkort og vedligeholdelse, se Søkort og Navigation