Sjællands højeste punkt

05-06-2007

En undersøgelse viser, at Kobanke syd for Rønnede er det højeste naturlige terrænpunkt på Sjælland.


Det diskuteres fra tid til anden, hvilke punkter, der er de højeste i Danmark. I februar 2005 blev Ejer Baunehøj, som har været defineret som Danmarks højeste punkt siden 1800-tallet, overgået af både Møllehøj og et punkt i Yding Skov, når det drejer sig om Danmarks højeste naturlige terrænpunkt. Danmarks højeste jordpunkt, inklusiv menneskeskabte jordbunker, blev bestemt til at være en af gravhøjene i Yding Skov.
Alle disse punkter befinder sig i Jylland og DR-Sjælland har nu rejst spørgsmålet, om Gyldenløves høj er det højeste punkt på Sjælland. Svaret afhænger af om man måler menneskeskabte jordbunker med eller ej. Kort & Matrikelstyrelsen har i samarbejde med professor Henrik Breuning-Madsen, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet, derfor undersøgt sagen nærmere.
Undersøgelsen viste, at Gyldenløves Høj nord for Ringsted , er Sjællands højeste jordpunkt med 125,5 meter over havets overflade (DVR90) inklusiv den høj, som Ulrik Gyldenløve lod opføre i slutningen af 1600-tallet. Uden denne menneskeskabte høj er terrænhøjden imidlertid kun 121,3 meter (DVR90).
Kobanke syd for Rønnede består ikke af menneskeskabte jordbunker e.lign. og måler 122,9 meter (DVR90). Hermed er Kobanke det højeste naturlige terrænpunkt på Sjælland.
DVR90 angiver højdesystemet Dansk Vertikal Reference 1990.