Samarbejde om søopmåling giver større maritim sikkerhed

12-10-2021

Søopmålingsdata bliver i stigende grad anvendt i danske havne og fjorde, hvor høj nøjagtighed og hyppige målinger er nødvendige på grund af omskiftelige forhold eller en begrænset dybde.

Billede af fragtskib i Odense Havn
(Foto: Odense Havn)

Gennem et tæt samarbejde mellem Geodatastyrelsen, DanPilot og havnene bliver søopmålingen i de danske havne og fjorde anvendt langt bedre.  Et fælles seminar sætter fokus nu på mulighederne i det gode samarbejde til gavn for såvel kunder som den maritime sikkerhed.

- Gennem et længere samarbejde med Geodatastyrelsen har vi set et behov for at optimere brugen af data og øge forståelsen for anvendelsen af data. Ikke mindst fokus på rammerne for opmåling og en agil håndtering af processerne, så nye data omsættes til sikkerhed for skibene, der kommer til og fra udfordrende danske havne og fjorde. DanPilot er ofte bindeleddet mellem havnene og Geodatastyrelsen, siger forretningsudviklingschef, Hanne Hinrichsen fra DanPilot.

Geodatastyrelsen har også set en fordel i det tætte samarbejde med interessenterne, der er afhængige af styrelsens data.

- Vi vil gerne tættere på brugerne og opnå en bedre forståelse for deres aktuelle situation og fremtidige behov for søkort og data. Derfor syntes vi, at det var en god idé at bringe partnerne sammen til et seminar, hvor såvel havne, DanPilot og private surveyfirmaer deltager, så vi kan rette opmærksomheden på de bedste fremtidige løsninger, siger Elizabeth Hagemann, kontorchef i Søkort og Marine Data, Geodatastyrelsen

Odense Havn er en af Danmarks udfordrende havne, hvor trafikken udnytter havnens dybde og bredde til det yderste.

- Odense Havn har haft et rigtig godt samarbejde med Geodatastyrelsen, og vi ser en stor fordel i den tætte dialog om søkortene, for at udnytte mulighederne i havnen mest optimalt. Mere dynamiske data vil give os en fordel overfor vores kunder, siger maritim chef, Kim Kroun, Odense Havn.

Samarbejdet mellem Geodatastyrelsen, DanPilot og havnene er iværksat for at finde mulighederne for at få søopmålingsdata hurtigere ud til brugerne.

Fakta om DanPilot

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af staten. Lodseriet skaber sikkerhed til søs og i havne i hele Danmark, fordi de højt specialiserede lodser kender farvandene og forebygger uheld. DanPilot lodser skibe, der sejler transit mellem Skagen og Gedser/Allinge gennem Storebælt og Øresund og skibe, der skal ind og ud af danske havne. DanPilot har 17 lodsstationer i Danmark og yderligere fire bådpladser. I alt har DanPilot lidt over 300 medarbejdere, heraf ca. 180 lodser og ca. 100 bådmænd. DanPilot har hovedkvarter i Svendborg.

Fakta om Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen sikrer let tilgængelig og troværdig stedbestemt information om havet og fast ejendom.

Geodatastyrelsen indsamler, kvalitetssikrer og formidler autoriative data på ejendomsområdet og det hydrografiske område. Det gøres på tværs af myndigheder og interessenter til gavn for hele samfundet. I Geodatastyrelsen bliver der produceret og sammenstillet stedbestemt information om havet, og data, søkort og andre marine produkter for danske og grønlandske farvande bliver gjort tilgængelige til brug for sikker sejlads og forvaltning på havet.

Kontakt

Mikkel Mørk
Stilling:Kommunikationsansvarlig
Område:Geodatastyrelsen
Telefon:+4572545338
Mobil:+4521997062