Geodatastyrelsen bidrager til test af autonom sejlads

16-10-2021

Gennem samarbejdet i ShippingLab støtter Geodatastyrelsen virksomheden DanaDynamics med udviklingen af systemer til autonom sejlads.

Billede af den elektriske båd Thurø i Svendborg Havn
Den elektriske båd Thurø, som blev anvendt under testsejladsen. (Foto: Geodatastyrelsen).

ShippingLab er en maritim platform for forskning, udvikling og innovation, hvor virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder samarbejder om at udvikle fremtidens intelligente skibsfart. Der er bl.a. fokus på at udvikle, teste og demonstrere brugen af autonom sejlads, som har et stort potentiale for reduktion af omkostninger til skibsdrift. Derudover kan en øget autonomi åbne op for muligheder for en mere sikker og pålidelig operation af skibe, ligesom det kan øge energieffektiviteten.

Virksomheden DanaDynamics udvikler et system på et højt autonominiveau, i første omgang som et assisterende autonomt navigationssystem og på sigt med mulighed for ubemandet sejlads. Autonomien bygger på data fra flere forskellige sensorer og AI (kunstig intelligens).

Autonom testsejlads i Svendborgsund på Geodatastyrelsens dybdedata
Til test af autonomisystemet blev der gennemført en succesfuld testsejlads i Svendborgsund med SIMACs (Svenborg International Maritime Academys) elektriske øvelsesbåd Thurø. Det var i forbindelse med denne testsejlads at Geodatastyrelsens dybdedata over området blev brugt for at udvikle autonomisystemet.

Geodatastyrelsen ser et stort potentiale i autonom sejlads, bl.a. som supplement til den traditionelle søopmåling, hvor autonome skibe skaber mulighed for at gennemføre søopmåling til brug i både søkort og andre marine produkter på en ressourcebesparende og energieffektiv måde, samtidig med at større arealer kan dækkes.