WEB-matriklen

WEB-Matriklen er et matrikulært informationssystem på internettet. Det indeholder udvalgte oplysninger fra Matrikelkortet og Matrikelregisteret i Geodatastyrelsen og kan med fordel anvendes af landinspektører, planlæggere, sagsbehandlere og andre, der har brug for opdateret matrikulær information i deres arbejde.