Overgang til Datafordeleren

Paralleldriftsperioden for de matrikulære tjenester på Kortforsyningen forlænges til den 1. oktober 2021. Nogle centrale brugere af Geodatastyrelsens WFS-tjeneste har haft store udfordringer med at udstille WFS 2.0 fra Datafordeleren. Problemerne skulle nu være løst, men der er behov for at forlænge paralleldriften på Kortforsyningen yderligere for at sikre en sikker omlægning til Datafordeleren.

Se seneste nyt om overgangen fra Kortforsyningen til Datafordeleren her.