Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen

Indhold:

 

Siden sidst

Lukkevinduerne 4. og 5. (Ejendombeliggenhedsregistret og Ejerfortegnelsen) er blevet gennemført med succes. Matriklens Udvidelse er dermed efter 6½ års projektarbejde blevet afsluttet, og er overgået til almindelig drift.

Afslutningen på projektet blevet fejret med manér i Geodatastyrelsen.
Udover bobler, chips og kage blev de inviterede medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere naturligvis også trakteret med festtaler fra blandt andre direktøren for Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard, MU Projektchef fra Geodatastyrelsen Christian Thellufsen og Hans Cramer Øllgaard fra IBM. Christian valgte i sin tale at dele medaljer ud til de medarbejdere, der havde udmærket sig på forskellig vis i deres brug af projektstyringsværktøjet JIRA.


Christian Thellufsen deler medaljer ud til Signe Koustrup, som havde kørt flest testcases, Pernille Bondesen, som havde lavet en Jira om ”lavvande i slikkassen” og endelig konsulenten Martin Ernst, som Christian beskrev som Jira-systemets ”Mor og Far”.

Ny release i produktion den 26. juni

Der er planlagt en ny release af Matriklens Udvidelse den 26. juni, som vil indeholde en del fejlrettelser og nye funktioner. Nærmere oplysninger om indhold vil på releasedagen kunne findes på www.gst.dk/support

  Til toppen

Digital post

Som del af den nye release sker der en implementering af digital post. Tidligere er korrespondance fra ERPO nogle gange sendt både som mails og digital post. Fremover er digital post standard, undtaget i tre tilfælde, som er:

  • Mail om advarselsliste
  • Mail om hjemsendelse af sagen
  • Mail om anmodning om supplerende dokumenter.

Anvendelsen af digital post træder i kraft fra den 26. juni med den nye release (tidligere har datoen været angivet til 1. juli).
Læs mere om digital post i MU maj nyhedsbrevet her:

Til toppen

Adressevektorer

Adressevektor-funktionaliteten i ERPO er færdigudviklet. Dette betyder, at det fra og med den 1. august vil være obligatorisk at tilknytte adressevektorer til matrikulære sager og kombisager (hvor matrikulære ændringer indgår), hvor der opstår nye samlede faste ejendomme. Dette vil blive understøttet af en kontrol, der afviser sager, som ikke lever op til disse krav. Ved indsendelse af sagen er det vigtigt at landinspektøren husker at markere adressevektorerne i venstre side.
Det skal desuden nævnes, at der ikke skal tilknyttes adressevektorer til sager vedr. ejerlejligheder og bygning på fremmed grund.
Lær mere om adressevektorer i MU september nyhedsbrevet her:

Opmærksomhedspunkter vedr. ejerlejligheder

Det er nu muligt at knytte nye ejerlejligheder til enheder og bygning i BBR læs mere her:

Problemer med BFE-nr.

Der er en del ejendomme i tingbogen, som ikke er blevet tildelt et BFE-nr. Dette vedrører alle bygninger på fremmed grund, anparter og knap 3.000 ejerlejligheder. Det betyder, at når tinglysningen udsender en meddelelse om ejerskifte til ejerfortegnelsen, vil der undertiden opstå fejl som bevirker, at der ikke sker en automatisk opdatering af ejerfortegnelsen. I disse tilfælde er det nødvendigt at Geodatastyrelsen foretager en manuel ajourføring af ejerfortegnelsen. De berørte ejendomme i ejerfortegnelsen vil således i en periode ikke være anført med den korrekte ejer.

Til toppen

Geodatastyrelsen stopper med at udsende nyhedsbreve

Da Matriklens Udvidelse er afsluttet som projekt og overgået til drift, ophører Geodatastyrelsen med at udsende MU nyhedsbrevet. Fremover vil informationer om nye releases fremgå af www.gst.dk/support

Til toppen