Matrikelkort

Matrikelkortets historie
Matrikelkortet blev digitaliseret i perioden 1990-1997. Inden digitaliseringen bestod matrikelkortværket af ca. 16.000 gældende matrikelkort på papir. Disse matrikelkort er nu en del af de historiske matrikelkort, der viser ejendommenes udvikling fra 1844 og frem til i dag. De gamle matrikelkort er tilgængelige på hjemmesiden ”Historiske kort på nettet”.

Det digitale matrikelkort er et sammenhængende kortværk, der er opbygget på grundlag af et fælles referencenet. Det digitale matrikelkort er konstrueret ved, at sammenhængende vejmålinger og større udstykningssager er indlagt i matrikelkortdatabasen på grundlag af målinger i de matrikulære sager. På dette skelet er de resterende skel indlagt i kortdatabasen ved digitalisering af det analoge matrikelkort og en efterfølgende transformation over udvalgte punkter.

Matrikelkortets datakvalitet
Det digitale matrikelkort skal betragtes som vejledende, da det er behæftet med en usikkerhed på typisk 0,1-4,0 m (afhængigt af område, produktionsmetode, alder og evt. opstået hævd). De praktiserende landinspektører har eneret til at fastslå det ejendomsretligt gældende skel. Hvis du ønsker en konkret konstatering af et skel, skal du derfor - for egen regning - kontakte en praktiserende landinspektør.

Det digitale matrikelkortet har til formål at være en grafisk visning af Matrikelregisteret, således at de enkelte matrikulære arealer kan identificeres, men kortet er ikke nøjagtig hvad angår skellenes geografiske placering - og falder ikke altid sammen med de synlige grænser (som fx hegn/hæk) i landskabet. Det digitale matrikelkortet er et juridisk oversigtskort og kan, som udgangspunkt, ikke anvendes til at afgøre et skels beliggenhed.

Det digitale matrikelkort blev produceret i 90'erne. Nogle skel er indlagt efter opmåling af en landinspektør og har en nøjagtighed i kortet på ca. 10 cm. Det drejer sig typisk om de offentlige veje og større udstykninger. Andre skel er indlagt ved digitalisering af de analoge matrikelkort fra 1700-tallet. Her kan nøjagtigheden variere og i nogle områder være +/- 20 m.

Se historiske matrikelkort her:

Se det digitale matrikelkort her: