Bygning på fremmed grund

Den 11. februar 2019 overtog Geodatastyrelsen registreringen af bygning på fremmed grund fra ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister).


Hvis grund og bygning ikke har samme ejer, kan der oprettes en bygning på fremmed grund. Fremtidige bygninger på fremmed grund som opstår som følge af kommunal byggesagsbehandling og registrering i BBR noteres i Matriklen. Geodatastyrelsen tildeler et identifikationsnummer (BFE-nummer) til ejendommen.

Du kan læse mere om implementeringen af bygning på fremmed grund her:

En del af Matriklens Udvidelse

Bygning på fremmed grund er en del af projektet Matriklens Udvidelse, som du kan læse mere om her:
I hjemmesidens arkiv kan du læse tidligere udsendte nyhedsbreve og anden information.