5. Skemaer

Udstykningskontrolskemaet tilgås via Ejendomsregistreringsportalen (ERPO)

Skemaet til erklæring vedrørende naturbeskyttelsesloven, museumsloven og skovloven kan hentes på Geodatastyrelsens hjemmeside