Vejledning om matrikulære arbejder

Vejledningen opdateres løbende.

Vejledning om matrikulære arbejder er senest blevet ændret i 2001 (vejledning nr. 46 af 18. april 2001). Reglerne i bekendtgørelse om matrikulære arbejder er siden ændret indtil flere gange, og der har derfor i længere tid været behov for en opdatering af vejledningen. Dette er et større arbejde, som Geodatastyrelsen er i gang med. Ud over en opdatering af selve vejledningsteksten, så ændres der også på vejledningens struktur samt den måde, hvorpå vejledningen gøres offentlig tilgængelig. 

Opbygning af vejledningen
Vejledningen struktur er ændret i forhold til den tidligere vejledning. Baggrunden herfor er at skabe en direkte sammenhæng mellem kapitelnumre i bekendtgørelsen og i vejledningen. Eksempelvis vedrører vejledningens kapitel 5 reglerne i bekendtgørelsens kapitel 5, osv. Derudover er kapiteloverskrifter i bekendtgørelsen også anvendt i den nye vejledning.
Der kan navigeres i vejledningen via strukturen i venstre side, hvor overskrifter til de forskellige kapitler fremgår.

Søgefunktion
Der er mulighed for at foretage en søgning i hele vejledningen med nedenstående søgefunktionen.

Søg i Vejledningen

Opdatering af vejledningen
Vejledning om matrikulære arbejder vil fremadrettet blive offentliggjort på gst.dk. Det giver mulighed for, at vejledningens enkelte kapitler kan opdateres løbende og uafhængigt af hinanden, hvilket ikke tidligere har været muligt. Derudover forventer styrelsen, at vejledningen hurtigere kan ajourføres, når behovet opstår. Eksempelvis i forbindelse med nye eller ændrede regler i bekendtgørelsen eller ved principielle udtalelser fra styrelsen med præcisering af bekendtgørelsens regler. Disse udtalelser, der bliver sendt til landinspektørerne i orienteringsbreve, er hidtil ikke blevet indarbejdet i vejledningen.


Af skemaet nedenfor fremgår det, hvornår hvert enkelt kapitel i vejledningen senest er offentliggjort. Under hvert kapitel er det muligt at tilgå tidligere gældende versioner via en rød infoboks med ”Versionshistorik”.