MIA og miniMAKS

MIA og miniMAKS er to matrikulære systemer der bruges til at opdatere "Matriklen".

 

MIA er et system landinspektører bruger ved matrikulær sagudarbejdelse. MiniMAKS er et matrikulært ajourførings- og kvalitetssikringssystem, der anvendes af Geodatastyrelsen til opdatering af Matriklen.

MIA og miniMAKS driftstatus
Driftsstatus for de matrikulære systemer kan følges på GST Support

MIA
MIA er et Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem, som anvendes til matrikulær sagsudarbejdelse og digital udveksling af data.

Programmet er et Windows-program, som gør de privat praktiserende landinspektører i stand til at oprette data til matrikulære sager i digital form og overføre disse data til Geodatastyrelsen og kommunerne via Internettet. På grundlag af disse data opdaterer Geodatastyrelsen matrikelregisteret og matrikelkortet.

Ved en ændring i april 2005 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, blev det obligatorisk for praktiserende landinspektører at indsende matrikulære sager til Geodatastyrelsen via MIA.

Alle henvendelser vedrørende support bedes ske via GST Support/Ejendomsregistreringsportal

miniMAKS
miniMAKS er Geodatastyrelsens matrikulære ajourførings- og kvalitetssikringssystem. Systemet  understøtter en digital matrikulær sagsgang.

miniMAKS skal sammen med MIA ses som et led i effektiviseringen af den matrikulære sagsgang mellem stat, kommuner, landinspektører og andre interessenter og er dermed et markant skridt i etablering af digital forvaltning i ejendomsdannelsen. miniMAKS er således en del af den infrastruktur, som staten er i færd med at etablere frem mod fuld digital forvaltning.

MIA-support
Henvendelse om MIA skal ske via en ny indberetningsportal - Jira Service Desk. Formålet med den nye løsning er at lette indberetningen for landinspektørerne, og forbedre den interne supporthåndtering i Geodatastyrelsen.

Oprettelse af brugerprofil på GST Support (Jira Service Desk)
For at kunne benytte systemet, skal brugeren oprette sig ved brug af sin e-mail.

Fremgangsmåden for at oprette sig er:

  1. Gå ind på GST Support
  2. Klik på linket "Sign up" for at oprette dig og indtast din e-mail
  3. Du modtager en e-mail fra Jira Service Desk, hvor du skal trykke på et link - herefter bliver du bedt om at oprette en kode
  4. Så er brugerprofilen oprettet og du kan indberette fejl om MIA til Ejendomsregistreringsportalen via GST Support

Ønsker du, at modtage svarmails på dansk - kan du læse mere om ændring af sprog i din brugerprofil her