Følgende kontroller er aktiveret når en sag modtages i SER

Klik på kontrolnavnet for at få en beskrivelse af kontrollen med løsningsforslag.

 

AKTUALITET

BPFG_EJL_FORDELINGSTAL_BEREGN

BPFG_INVALID_GEOMETRI_BEREGN

BPFG_NY_EJL_FORDELINGSTAL_BEREGN

BPFG_UDENFOR_DK_BEREGN

BPFG_UDENFOR_SFE_SAG_BEREGN

EJL_ANDEN_HJEMMEL_KOMMENTAR_MANGLER_BEREGN

EJL_BBR_STATUS_BEREGN

EJL_ENS_AREAL_FOER_EFTER_VIDEREOPDEL_BEREGN

EJL_ENTYDIG_LODLITRA_BEREGN

EJL_FLERE_HJEMLER_BEREGN

EJL_GEOM_AREAL_VS_EJL_LODAREAL_BEREGN

EJL_INVALID_GEOMETRI_BEREGN

EJL_LOD_UDEN_GEOM_BEREGN

EJL_MANGLER_EJLLOD_BEREGN

EJL_OVERLAPPENDE_GEOMETRI_BEREGN

EJL_SAMLETAREAL_CONTRA_LODAREALER_BEREGN

EJL_UDEN_EJLKORT_BEREGN

EJL_UDENFOR_DK_BEREGN

FINDES_DOKUMENTER

JS_ALT_VEJ_MEN_VEJLINJER_ET_JS_BEREGN

JS_ALT_VEJ_MEN_VEJLINJER_FLERE_JS_OVER_BEREGN

JS_ALT_VEJ_MEN_VEJLINJER_FLERE_JS_UNDER_BEREGN

JS AREAL>0 BEREGN

JS_AREALBEREGN_BEREGN

JS_AREALBEREGN_LANDBRUG_BEREGN

JS BER DOKUMENTATION BEREGN

JS_INVALID_GEOMETRI_BEREGN

JS LAND FLYTTES MELLEM TO EJENDOMME BEREGN

JS_LBNR_AREALBEREGN_CONTRA_SP_BEREGN

JS_LBNR_AREALBEREGN_CONTRA_SP_7000_BEREGN

JS_MATRNR_AE_OE_AA_BEREGN

JS_UDEN_CENTROIDE_BEREGN

JS_VEJAREAL

JS_VEJ=0_MEN_VEJLINJER_ET_JS_ BEREGN

JS_VEJ=0_MEN_VEJLINJER_FLERE_JS_OVER_BEREGN

JS_VEJ=0_MEN_VEJLINJER_FLERE_JS_UNDER_BEREGN

JSO_FLADEDANNELSE

KONTROLLIGNING_ALMINDELIG

KONTROLLIGNING_AREAL

KOO_ENTYDIG_KOORDINAT_BEREGN

KOO_ENTYDIG_PKTNR_BEREGN

MS_FORKERT_SKELSTATUS_VEJLOD_BEREGN

MS_INTERNE_SKEL_BEREGN

MS_M_LOEBENR_NABO_JS_MANGLER_BEREGN

MS_UDEN_LBRN_MANGLER_I_FOER_BEREGN

SAG_ANMOD_OM_AFLYSNING_BEREGN

SAG_EKSPRO_VAREGRUPPE_BEREGN

SAG_MANGLER_PLFSAGSBIDRAG_BEREGN

SAG_MED_EOFF_BEREGN

SAG_UDGAAEDE_SAGSOPERATIONER_BEREGN

SAG_ULOVLIG_SAGSKATEGORI_4_BEREGN

SFE_BPFGP_UDENFOR_SFE_AOF_BEREGN

SFE_BPFGP_UDENFOR_SFE_SAME_BEREGN

SFE_EJL_FORDELINGSTAL_BEREGN

SFE_FOR_MANGE_VEJLITRA_BEREGN

SFE_INVALID_GEOMETRI_BEREGN

SFE_NY_EJL_FORDELINGSTAL_BEREGN

SFE_UNDER_2HA_LANDBRUG_BEREGN

SFE SLET LANDBRUG DOKUMENTATION BEREGN

SP_ISOLERET_BEREGN

SP_PUNKTKLASSE_1_FLYTTET_BEREGN

SP_VAND_LBNR_ BEREGN

TL_DBL_PUNKT_BEREGN

 

Forklaring på forkortelser i kontrolrapporten