Adgang til Matrikulære Arkivalier Online (MAO) for uddannelsesinstitutioner

Relevante medarbejdere skal registrere sig på hjemmesiden https://service.gst.dk/ under ”bliv bruger af MAO”, hvilket kræver at medarbejderen har en digital medarbejdersignatur.

Medarbejderen modtager en mail, når brugeroprettelsen er gennemført.

 

Styrelsen vil gerne gøre uddannelsesinstitutionen opmærksom på, at der med oprettelsen af brugeren accepteres, at uddannelsesinstitutionen bliver selvstændigt dataansvar for de data, der bliver behandlet fra MAO.