Høring - Vejledning om matrikulære arbejder

Opdatering af vejledning om matrikulære arbejder.

Geodatastyrelsen er i gang med at opdatere vejledning om matrikulære arbejder. Styrelsen har i den forbindelse udarbejdet udkast til seks opdaterede kapitler til vejledning om matrikulære arbejder, som hermed sendes i høring.

Høringsfristen for eventuelle bemærkninger er den 1. juni 2022.

Se høringsmaterialet nedenfor.

Martin Haller Engsig
Stilling:Specialkonsulent
Område:Matrikel og Ejendomsregistrering
Telefon:+45 7254 5086