Høring - Vejledning om matrikulære arbejder

Opdatering af vejledning om matrikulære arbejder.

Geodatastyrelsen er i gang med at opdatere vejledning om matrikulære arbejder. Styrelsen har i den forbindelse udarbejdet udkast til seks opdaterede kapitler til vejledning om matrikulære arbejder, som hermed sendes i høring.

Høringsfristen for eventuelle bemærkninger er den 24. januar 2020.

Se høringsmaterialet nedenfor.

Jeppe Steen Sørensen
Stilling:Jurist
Område:Matrikel og Ejendomsregistrering
Telefon:+45 7254 5166
Martin Haller Engsig
Stilling:Landinspektør
Område:Matrikel og Ejendomsregistrering
Telefon:+45 7254 5086