Fejl og mangler

Generelt er det landinspektørerne, der indberetter fejl og mangler – da de anvender systemerne dagligt i deres arbejde.
Kommuner og borgere er velkommen til at gøre opmærksom på fejl og mangler i matrikelkortet.

Hvilke fejl og mangler registreres/udbedres?

  • Manglende indhold i matrikelarkivet
  • Forkerte henvisninger til protokoller og matrikulære sager i matrikelregistret
  • Matrikulære sager, hvor skelforandringer ikke er blevet registreret/digitaliseret i matrikelkortet og hvor forholdene kan dokumenteres.

Indberetningerne vurderes og prioriteres løbende, og de absolut nødvendige fejlrettelser udføres.

På nuværende tidspunkt er sagsbehandlingstiden op til et år på denne type henvendelser.

Geodatastyrelsen udbedrer i øjeblikket ikke kortforbedringer for større områder i Matrikelkortet.

Indberetning af fejl og mangler i Matrikelregistret, Matrikelkortet og Matrikelarkivet kan ske her.

Læs mere om matrikelkortets datakvalitet her.