Status for ekspedition af matrikulære sager

Geodatastyrelsen opdaterer ekspeditionstiden for matrikulære sager en gang om ugen.

Status den 23. november 2020: 

Ældste sag er indsendt: 21. oktober 2020
Ikke ekspederede matrikulære sager 1041

Opgørelsen af ​​antallet af sager, der ikke er ekspederet af Geodatastyrelsen, angiver kun sager, som afventer Geodatastyrelsens sagsbehandling. Det vil sige, at sager der fx afventer Tinglysningsrettens behandling, ikke er taget med i vores opgørelse. 

Geodatastyrelsen tilstræber at holde en gennemsnitlig ekspeditionstid på omkring en måned for matrikulære sager.

Planlægning af en sag
I ejendomsdannelsen er sagsbehandlingen i Geodatastyrelsen det sidste led i en lang proces, der inkluderer sagsbehandling hos landinspektører, kommuner og evt. andre offentlige myndigheder, advokater m.fl. Derfor skal du som grundejer eller rådgiver være opmærksom på, at der udover Geodatastyrelsens ekspeditionstid, skal tages højde for både den tid der medgår ved forberedelse af sagen hos landinspektør, advokat og andre parter, samt for ekspeditionstiden hos andre relevante myndigheder.