Status for ekspedition af ejerlejlighedssager

Registreringen af ejerlejligheder er den 25. februar 2019 overført fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen.

I 3. kvartal 2020 var den gennemsnitlige ekspeditionstid for ejerlejlighedssager 6 dage og i oktober var den på kun 5 dage.

Geodatastyrelsens mål er, at den gennemsnitlige ekspeditionstid for registrering af ejerlejlighedssager ikke må overstige 3 uger.