Status for ekspedition af ejerlejlighedssager

Registreringen af ejerlejligheder er den 25. februar 2019 overført fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen.

Registreringen af ejerlejligheder i Matriklen er fortsat i en indkøringsperiode, og der udarbejdes endnu ikke statistikker over antallet af modtagne sager, gennemsnitlig ekspeditionstid, m.v. På længere sigt vil du på denne side kunne finde aktuelle oplysninger om antallet af verserende sager og om den aktuelle gennemsnitlige ekspeditionstid.

Geodatastyrelsens mål er, at den gennemsnitlige ekspeditionstid for registrering af ejerlejlighedssager ikke må overstige 3 uger.
Målet overholdes aktuelt.

Den forventede gennemsnitlige ekspeditionstid for registrering af ejerlejlighedssager er 3 uger.