Status for ekspedition af ejerlejlighedssager

Registreringen af ejerlejligheder er den 25. februar 2019 overført fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen.

Registreringen af ejerlejligheder i Matriklen er fortsat i en indkøringsperiode, og der udarbejdes endnu ikke statistikker over antallet af modtagne sager, gennemsnitlig ekspeditionstid, m.v. På længere sigt vil du på denne side kunne finde aktuelle oplysninger om antallet af verserende sager og om den aktuelle gennemsnitlige ekspeditionstid.

Geodatastyrelsens mål er, at den gennemsnitlige ekspeditionstid for registrering af ejerlejlighedssager ikke må overstige 3 uger.
Målet overholdes aktuelt.

Den forventede gennemsnitlige ekspeditionstid for registrering af ejerlejlighedssager er 3 uger.

Geodatastyrelsen har valgt at følge regeringens anbefaling, og alle medarbejdere har derfor arbejdet hjemmefra siden fredag den 13. marts 2020.

Sagsbehandlerne kan udføre matrikulær sagsbehandling og behandling af ejerlejlighedsopdelinger hjemmefra. På grundlag af den forholdsvis begrænsede erfaring vi indtil videre har, konstaterer vi, at det ikke har nogen negativ indvirkning på ekspeditionstiden for den altovervejende del af sagerne. Store og/eller komplicerede sager, herunder også sager med store måleblade, kan dog være vanskelige at behandle på de skærmløsninger mv., som sagsbehandlerne har hjemme. Det betyder, at ekspeditionstiden for sådanne sager kan blive forlænget, mens ekspeditionstiden for mindre og ukomplicerede sager forventes at blive kortere end den nuværende gennemsnitlige ekspeditionstid på ca. 85 dage for matrikulære sager.