Adgang til Ejerfortegnelsen

Du kan få adgang til Ejerfortegnelsens data på Datafordeleren.

Se hvordan på www.datafordeler.dk

Da Ejerfortegnelsen indeholder fortrolige data, herunder navne, adresser og CPR oplysninger, kræver Geodatastyrelsen, at din adgang til data opfylder betingelserne for at få adgang. Nogle dataset kræver dog kun, at du identificerer dig over for Datafordeleren, når du henter data.
Læs mere om dette på: https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/ 

Udfyld, underskriv og indsend to dokumenter
Hvis de data du ønsker adgang til, kræver Geodatastyrelsens godkendelse, skal du udfylde, underskrive og indsende nedenstående to dokumenter til os:

Når dataudvekslingsaftalen er modtaget og registreret hos os, skal du udfylde den EJF anmodning om dataadgang. Denne blanket skal udfyldes med de tekniske oplysninger, som din adgang vil benytte.
Se vejledningen i dokumentet "EJF anmodning om dataadgang"

Indsend til Geodatastyrelsen
Afhængig af dit behov for at hente data kan det være nødvendigt at udfylde og indsende flere dokumenter med de tekniske oplysninger.
Når de to dokumenter er udfyldt skal de sendes til Geodatastyrelsen på services@gst.dk

Du kan også sende dem via Digital Post til Geodatastyrelsen.
Læs her hvordan: