Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen

Indhold:

 

Siden sidst

Siden sidst
Matriklens Udvidelse følger tidsplanen for Grunddataprogrammet / Ejendomsdataprogrammet, og det forventes at forårets implementeringer vil blive gennemført som planlagt. Implementeringen starter med bygning på fremmed grund i februar og efterfølges nogle uger senere med ejerlejligheder. De efterfølgende implementeringer af Ejendomsbeliggenhedsregisteret, Ejerfortegnelsen og Udvidelser til BBR sker i marts, april og maj. 

(klik her for at forstørre billedet)

 

Geodatastyrelsen er i fuld gang med at forberede regelgrundlaget for administrationen af ejerlejligheder og bygning på fremmed grund. Sideløbende arbejdes der på at forberede systemet, så det kan håndtere de nye sagstyper.

 Til toppen

Support

Antallet af supportsager der bliver oprettet vedrørende ERPO er faldende, men der oprettes stadigvæk mange supportsager vedrørende MIA. Nogle af de fejl, der bliver indberettet i øjeblikket er meget tidskrævende at løse, hvorfor der kan gå et stykke tid før nye supportsager bliver åbnet og læst.

Til hjælp for særligt landinspektørerne er følgende videovejledninger gjort tilgængelige på supportens Vimeo kanal:

 Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til en videovejledning,

  Til toppen

Status på det nye digitaleudstykningsskema

Pilotforsøget med det nye udstykningskontrolskema forløber generelt som forventet i forhold til skemaets funktionaliet. Der er indsendt flere end 20 sager fra landinspektørerne, hvoraf en del er under sagsbehandling i kommunerne, og nogle enkelte er blevet behandlet hos Geodatastyrelsen og registreret i matriklen. Der er undervejs blevet stillet mange spørgsmål til Geodatastyrelsen om udstykningskontrolskemaet. Pilotforsøget er dog udfordret af længere svartider end forventet, og fra Geodatastyrelsens side er der derfor lige nu særlig fokus på at optimere svartiderne i systemet inden det sættes i drift d. 1. januar. Under pilottesten er landinspektører og kommuner kommet godt omkring skemaet, og GST har modtaget kommentarer angående forskellige emner lige fra browser-typer, opsætning af roller og til spørgsmål af generel karakter omkring selve udstykningskontrolskemaet.

I forbindelse med pilottesten er der lagt to videovejledninger ud på Vimeo:

Alle har mulighed for at se videovejledningerne og dermed få et indblik i, hvordan det nye digitale udstykningskontrolskema virker.                                          

Til toppen

Status på adressevektorer

For at lette arbejdsgangen for landinspektørerne har Geodatastyrelsen efter forslag fra Praktiserende Landinspektør Forening valgt at ændre hvordan adressevektorer skal udarbejdes. Dette betyder, at vi skal bruge mere tid til implementering og test, hvilket medfører, at implementeringen først vil ske i starten af 2019. Det nøjagtige tidspunkt vil blive meldt ud så snart der er endelig afklaring om implementering og test.

Digital post

Som følge af databeskyttelsesforordningen og bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere forbereder Geodatastyrelsen at ændre nogle processer i vores systemer, som skal gøre det muligt at efterleve kravene om afsendelse af sikker post. Dette sker bl.a. for at undgå, at
personoplysninger bliver sendt med mail.

Ændringerne vil ske i løbet af foråret. I de tilfælde hvor det har konsekvenser for landinspektørerne og andre vil der bliver informeret herom.

Til toppen