Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen

Indhold:

 

Siden sidst

 • Ved årsskiftet blev det nye digitale udstykningskontrolskema sat i drift. Skemaet erstatter det grønne skema med landinspektørens oplysninger og erklæring fra kommunalbestyrelsen.
 • Geodatastyrelsen afholdt i starten af januar informationsmøder for kommunerne om det digitale udstykningskontrolskema i Aalborg, Kolding og København.

 

Support

I sidste uge var der en fejl, som medførte, at kommunerne ikke modtog adviseringsmails, når der kom et nyt digitale udstykningskontrolskema som de skulle sagsbehandle. Fejlen er blevet løst.
Der er kommet en ny version af MIA (3.01.08), som det er vigtigt at landinspektørerne henter. Den nye version får opdateringsfunktionen i MIA til at virke igen, og løser nogle mindre problemer.

  Til toppen

Status på det nye digitale udstykningskontrolskema

Det nye digitale udstykningskontrolskema gik i drift den 1. januar 2019. I sidste uge afholdt Geodatastyrelsen informationsmøder for kommunerne i Aalborg, Kolding og København. I alt 154 personer deltog i informationsmøderne. Materialet fra møderne kan ses her:

 

Til dem, der ikke deltog, har Geodatastyrelsen optaget en film fra informationsmødet i København, som snart vil blive tilgængelig på følgende Vimeo kanal:
https://vimeo.com/channels/1435241 

Geodatastyrelsen udsendte før jul en orientering til kommunerne vedr. information om retningslinjer for håndtering af blokkerende fejl i det nye digitale udstykningskontrolskema. Du kan læse orienteringen her:

Overgangsordningen i bekendtgørelse om udstykningskontrollen – mild dispensationspraksis hos GST indtil udgangen af april 2019.

I bekendtgørelsens overgangbestemmelse er det bestemt, at Kommunalbestyrelsen og landinspektøren kan afgive erklæringer efter reglerne i hidtidige bekendtgørelse, når sådanne erklæringer er modtaget af Geodatastyrelsen inden den 1. april 2019.

Det er således Geodatastyrelsens intention, at landinspektørkontorerne og kommunerne allerede nu tager det nye udstykningskontrolskema via ERPO i brug og indretter sig efter, at brugen af de hidtidige erklæringer er helt udfaset ved udgangen af marts 2019.

GST ønsker imidlertid ikke, at kommuner og landinspektører ”snubler” i en skarp skæringsdato i en situation, hvor der kan være høringer, der har en længere sagsbehandling, og hvor landinspektører og kommuner i øvrigt skal indrømmes en rimelig indkøringsperiode. Indtil udgangen af april 2019 vil GST derfor have en mild dispensationspraksis i forhold til den obligatoriske brug af det nye udstykningskontrolskema.

Overgangsordningen er nærmere beskrevet i december nyhedsbrevet:

                                    

Til toppen

Hvad betyder de næste lukkevinduer for landinspektørernes sagsbehandling?

Informationen om nedenstående lukkevinduer vedr. bygning på fremmed grund og ejerlejligheder er vigtig for landinspektørernes sagsbehandling.

Lukkevindue 2 - Bygning på fremmed grund

I dette lukkevindue importeres oplysninger om bygninger på fremmed grund fra ESR til Matriklen. Efter lukkevinduet skal kommunerne oprette nye bygninger på fremmed grund direkte i Matriklen.

Bemærk, at bygninger på fremmed grund, som der skal tinglyses rettigheder på, fortsat skal stedfæstes og anmeldes direkte til Tinglysningsretten, som efter de gældende regler. Stedfæstelse af bygning på fremmed grund skal altså IKKE indberettes til Matriklen, som det ellers var forudsat i Grunddataprogrammet. Det er tale om en midlertidig løsning. Reglerne forventes at blive sat i kraft på et senere tidspunkt.


Praktiserende landinspektører skal være opmærksomme på, at når en bygning på fremmed grund ved en matrikulær forandring får beliggenhed på en anden ejendom, skal bygningen på fremmed grund importeres til sagen via ERPO og der skal i sagen være en forandring, der fortæller, hvilken ejendom bygningen er beliggende på efter den matrikulære forandring (jf. BMA § 43)

Tidsplanen for lukkevinduet er som følger:

 Fredag 8/2 2019 kl. 17.30 Der lukkes for foreløbig udstilling i ERPO og afslutning af sager hos GST – alle sagstyper.
Søndag 10/2 2019 Der forventes   igen at være åbent for udstilling i ERPO og afslutning af sager i SER – for sager med samlede faste ejendomme.
Mandag 11/2 2019 Der forventes at være åbent for at sager kan indeholde BPFG, dvs. følgende kan udføres:
 • Udtræk af eksisterende BPFG til sag i ERPO
 • Redegør for forandringer for BPFG’ers relation til samlet fast ejendom
 • Foreløbig udstilling
 • Indsendelse til GST
 • Afslutning af sager hos GST   

 

Lukkevindue 3 - Ejerlejligheder

I dette lukkevindue importeres ejerlejlighedsoplysninger fra Tingbogen til Matriklen. Efter lukkevinduet skal alle ændringer vedr. ejerlejligheder registreres i Matriklen.

Tidsplanen for lukkevinduet er som følger:

Mandag 18/2 2019 Det vil være muligt at oprette og udarbejde ejerlejlighedssager i ERPO. Sagerne vil dog ikke kunne foreløbig udstilles eller indsendes til GST.
Fredag 22/2 2019 kl. 17 Der lukkes for foreløbig udstilling i ERPO og afslutning af sager hos GST – alle sagstyper.
Søndag 24/2 2019 kl. 10 Der forventes igen at være åbent for udstilling i ERPO og afslutning af sager i SER – for sager med samlede faste ejendomme.
Mandag 25/2 2019  Der forventes at være åbent for ejerlejlighedssager, dvs. følgende kan udføres:
 • Udtræk af eksisterende ejerlejligheder til sag i ERPO
 • Redegør for forandringer
 • Foreløbig udstilling
 • Indsendelse til GST
Afslutning af sager hos GST              

 

Til toppen

Generel information

Du kan læse mere om reglerne i udkast til
bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen her:

Der kommer snart en ny brugervejledningen for landinspektører på www.gst.dk/support
under ERPO→ Vejledninger.

Der vil snart blive lagt videovejledninger ude på følgende Vimeo kanal:

Geodatastyrelsen vil desuden have en stand på Fagligt Møde for landinspektører den 6. – 7. februar 2019, hvor der bl.a. kan stilles spørgsmål om juridiske og tekniske forhold vedr. implementeringen af ejerlejligheder og bygning på fremmed grund i Matriklens Udvidelse.

 

Teknisk vejledning om GML filer til ejerlejligheder og bygning på fremmed grund

I forbindelse med udarbejdelse af ejerlejlighedssager i ERPO, skal der ved ny- og videreopdeling uploades en fil der beskriver ejerlejlighedsloddernes geometri.

Der findes en kort vejledning her: (obs kræver login)

 

Til toppen