Ejendomsdataprogrammet

Ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreres i dag uensartet, og det kan være svært at sammenholde data fra forskellige registre. Data skal derfor forbedres og gøres frit tilgængelige i autoritative registre. Det skal Ejendomsdataprogrammet bl.a. være med til at sikre.

Mange funktioner i samfundet afhænger af, at der er hurtig adgang til pålidelige oplysninger om grunde, bygninger, boliger og adresser – herunder deres præcise geografiske placering. Bolighandel, nybyggeri, skatteopkrævning, udrykninger, post- og varelevering, GPS-tjenester samt offentlig planlægning og forvaltning er blot nogle af de stadig flere sektorer, funktioner og systemer, der bruger stedfæstede informationer.

Sammenhængende digital forvaltning
Enkel og sikker håndtering af alle oplysninger om ejendomme er ikke blot vigtig for en effektiv digital forvaltning. Det letter også borgeres og virksomheders hverdag og åbner nye forretningsmuligheder. Udviklingen sætter fokus på sammenhængende digitalisering.

Initiativet om ejendomsdata betyder at:

  • Oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres på en ensartet måde i de autoritative registre på ejendomsområdet
  • De autoritative registre for grunddata på ejendomsområdet er Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse
  • En tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie, giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget
  • Grunddata om ejendomme registreres samme sted - i Matriklen - under samme autoritative, entydige og stabile ejendomsidentifikation. 
  • En række skyggeregistre udfases.


Ejendomsdataprogrammet
Ejendomsdataprogrammet er forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og implementeres i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Justitsministeriet, SKAT, Geodatastyrelsen og KL. Ejendomsdataprogrammet omfatter projekterne:

  • Bygnings- og boligregistret (BBR)
  • Matriklens udvidelse
  • Ejerfortegnelsen

Du kan læse mere om Ejendomsdataprogrammet her:

Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen
Geodatastyrelsen har i regi af Ejendomsdataprogrammet ansvar for Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen. Målsætningen er ét autoritativt ejendomsregister og udfasning af redundante registerdata om fast ejendom hos kommunerne, og i Tingbogen.  Ejerfortegnelsen skal være et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom og hvortil meddelelser vedrørende ejendommen kan sendes. 
Læs mere ved at klikke på de relevante links i boksen til højre.

Ny tidsplan for Grunddataregistre på ejendomsområdet
Grunddataprogrammet planlægger at flytte idriftsættelsen af en del af de nye grunddataregistre på ejendomsområdet fra maj 2018 til maj 2019. Dermed håndterer programmet tre måneders oparbejdet forsinkelse, og der skabes mest mulig ro om statens og kommunernes inddrivelse af skat af fast ejendom i 2018-2019. Da der samlet er tale om et års forlængelse, skal ændringen godkendes af Folketingets Finansudvalg.

I projektet Matriklens Udvidelse implementeres en stor del dog allerede medio 2018, så anvendere blandt kommuner og landinspektører kan få glæde af de forbedrede data så tidligt som muligt. Det drejer sig om ejendomstypen Samlet Fast Ejendom.

Læs nyheden på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside her: