Bygning på fremmed grund

Den 11. februar 2019 overtog Geodatastyrelsen registreringen af bygning på fremmed grund fra ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister).

Hvis grund og bygning ikke har samme ejer, kan der oprettes en bygning på fremmed grund. Geodatastyrelen har i en overgangsperiode noteret bygninger på fremmed grund i matriklen og tildelt identifikationsnummer (BFE-nummer) til ejendommen. Med idriftssættelsen af Ejerfortegnelsen skal nye bygninger på fremmed grund og disses ejerskab indberettes af kommunen via BBR.

 

En del af Matriklens Udvidelse

Bygning på fremmed grund er en del af projektet Matriklens Udvidelse, som du kan læse mere om her: