Køb af uofficielle afledte produkter via licenskøbende tredjeparter

Geodatastyrelsen varetager produktionen og distributionen af officielle produkter herunder salget af papirsøkort og elektroniske søkort (ENC) solgt via distributionsnetværket IC-ENC. Herudover har virksomheder mulighed for at indgå en licensaftale med Geodatastyrelsen omhandlende rettighederne til at omarbejde Geodatastyrelsens data til afledte produkter, som virksomhederne selv udarbejder og sælger til kunder i markedet. Virksomhederne afregner efterfølgende royalties bagudrettet med betaling til Geodatastyrelsen.

Ugentlige Opdateringer
Virksomhederne modtager ugentligt opdateringer til Geodatastyrelsens data og produkter. Virksomhederne skal informere slutbrugerne om, hvornår produkterne sidst er opdateret på baggrund af Geodatastyrelsens data og produkter. Virksomhederne er ikke forpligtede til at opdatere produkterne, hvorfor slutbrugerne ikke nødvendigvis kan forvente, at produkterne i markedet er fuldt opdaterede.

Geodatastyrelsens ansvar
Det skal bemærkes, at Geodatastyrelsen på ingen måde gennemser, validerer eller på andre måder kvalitetssikrer hverken produkter eller virksomhedernes opdateringsfrekvenser i forhold til virksomhedernes produkter. Geodatastyrelsen kan dermed ikke stå inde for eventuelle fejl og mangler samt kvaliteten af produkter udarbejdet af licenskøbende virksomheder. Det skal endvidere bemærkes, at hvor Geodatastyrelsen har aftaler med de pågældende virksomheder, har virksomhederne hver især ofte flere distributører, som distribuerer produkter på vegne af virksomhederne. Det er derfor muligt at finde produkter på markedet, der sælges af andre end de nedenstående virksomheder.

 

Virksomheder med licensaftale

Geodatastyrelsen har indgået licensaftaler med følgende virksomheder: 

Bist LLC
Chartworld
Delius Klasing
Garmin Italy
Kartenwerft
Lloyd's Register
Mapmedia
Navico
Norcom Technology
Oceanwise
Orca Technologies
Pocket Mariner Ltd.
Skippo AB
Witherby Publishing Group Ltd. 
Wärtsila Voyage Limited

Kontakt

Søkort og Marine Data