Plan for indførelse af ENC-grid i Danmark

På denne side kan I orientere jer, om Geodatastyrelsens plan for indførelsen af det danske grid samt få viden om de seneste opdateringer og eventuelle ændringer i planen.

Geodatastyrelsen har besluttet at indføre et grid for de danske ENC-celler (elektronisk søkort) med start i sommeren 2024. Et grid skal sikre, at det bliver nemmere at sammenstille data globalt og sikre en mere ensartet datahåndtering. Projektet er en del af forberedelsen til de nye elektroniske søkort, S-100, som lanceres fra 2026. Dette kan du læse mere om her.

For at sikre at processen forløber så smidigt som muligt har Geodatastyrelsen lavet en plan, som I kan læse mere om nedenfor. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at der kan forekomme ændringer til planen.

Seneste ændringer

Denne side er opdateret den: 07-06-2024
Se ændringshistorik

Faser for indførelse af grid

Nedenfor kan I orientere jer om Geodatastyrelsens plan for indførelsen af grid i Danmark. Indførelsen vil ske i flere faser. I hver fase vil der forekomme flere releases. Vi gør opmærksomme på, at vi ikke kan oplyse jer om de specifikke datoer for releases, da disse er afhængige af validering fra IC-ENC.

Såfremt I har spørgsmål til projektet, er I velkomne til at kontakte kontoret for Søkort og Marine Data.

Vidste I, at Geodatastyrelsens elektroniske søkort (ENC) valideres og distribueres af IC-ENC?

IC-ENC er Geodatastyrelsens distributør af vores elektroniske søkort (ENC). Derfor kan vi ikke give en specifik dato for, hvornår de nye celler releases. Som udgangspunkt forventes det, at valideringsprocessen kan tage 3-10 dage.
Du kan læse mere om IC-ENC her.

FASE 1: JUNI-JULI 2024

Den første fase af projektet omhandler den danske DK3-celler.

I første release opdeles DK3HORRO i tre celler: DK30529D, DK30533D og DK30133D.

Herefter opdeles DK3BORNH i 5 celler med navnene DK30557D, DK30561D, DK30153D, DK30147D samt DK30161D.

Slutteligt opdeles DK3 østlige Danmark i 12 celler med navene DK31337D, DK31341D, DK31345D, DK30941D, DK30945D, DK30949D, DK30541D, DK30545D, DK30549D, DK30533D, DK30145D samt DK30149D. Det er fortsat uafklaret, hvorvidt denne fases vil blive inddelt i én eller to releases.

Mere information følger senere.

FASE 2: AUGUST-SEPTEMBER 2024

Fase 2 afhænger af releases og den læring vi får i Fase 1, derfor påbegyndes planlægning af DK2-cellerne og DK4-cellerne på et senere tidspunkt. Mere information herom følger senere.

FASE 3: OKTOBER 2024-JANUAR 2025

I tredje fase releases de sidste DK4-celler samt slutteligt DK1-cellerne.

Mere information følger senere

Ny navngivning af de danske ENC-celler

Det nye grid betyder, at der kommer en mere systematisk tilgang til celleinddeling og derved flere celler. I samme forbindelse ændres navngivningen af cellerne, så navnene bliver ensartede. Hvis I planlægger sejlads i de danske farvande, skal I derfor være opmærksomme på den nye navngivning.

Mens den tidligere navngivning havde til henset at indikere i hvilket farvand eller område, en celle var placeret, har den nye navngivning til hensigt at angive, hvor cellen er placeres iht. jordens længde og breddegrader. 

Navngivning af en ENC-celle
En ENC-celle består af otte tegn. De første to bogstaver angiver navnet for det hydrografiske kontor, som udgiver cellen. I Danmark og Grønland er det DK. Tegn nummer tre angiver, hvilket bånd cellen er i. Der opereres med fem forskellige bånd i Danmark.

Bånd 1 er oversigtskort, bånd 2 er generel, bånd 3 er coastal, bånd 4 er approach, mens, bånd 5 er havneceller. Celler i bånd 5 er ikke med i projektet om at indføre et grid i Danmark.

Tidligere har de sidste fem cifre i cellernes navn haft til hensigt at angive, hvilket farvand eller sted, der var tale om. Ved indførelsen af et grid ændres dette til i stedet at angive, hvor cellen er placeres iht. jordens længde og breddegrader. I tabellen nedenfor kan I se, hvordan navngivningen er bestemt. På det efterfølgende billede kan I se, hvordan navngivningen bliver af de danske DK[bånd] celler bliver efter det nye grid.

VERSIONER I SENESTE ÆNDRINGER

Se ændringshistorikken i nedenstående tabel.

Versioner Ændringsdato Beskrivelse
V1 07-06-2024 Plan tilgængelig online 

Kontakt

Område: 
Søkort og Marine Data