4.8.3. Forelæggelse for Regionsrådet

For arealer, der er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje, skal tilladelse til ændring af arealanvendelse til et af de i lovens § 6,m stk. 2, nævnte formål, meddeles af regionsrådet, jf. lovens § 8, stk.6. Der må ikke ske udstykning, matrikulering eller arealoverførsel af kortlagte arealer, før denne tilladelse er givet af regionsrådet, jf. bekendtgørelsen § 2, stk. 1.