Reproduktionstilladelse - hvad koster det?

De danske søkort og nautiske publikationer, som Geodatastyrelsen producerer og vedligeholder, er ikke omfattet af grunddataprogrammet

Det vil sige, at ved analog eller digital gengivelse skal man i kolofonen og/eller under kortet angive, at data er fra Geodatastyrelsen, samt reproduktionstilladelsesnummer.

En reproduktionstilladelse koster penge – hvor meget afhænger af, hvad tilladelsen skal bruges til.