Reproduktionstilladelse - hvad koster det?

De danske søkort og nautiske publikationer, som Geodatastyrelsen producerer og vedligeholder, er ikke omfattet af grunddataprogrammet

Det vil sige, at ved analog eller digital gengivelse skal man i kolofonen og/eller under kortet angive, at data er fra Geodatastyrelsen, samt reproduktionstilladelsesnummer.

En reproduktionstilladelse koster penge – hvor meget afhænger af, hvad tilladelsen skal bruges til.

Beregning af betaling for reproduktionstilladelse

Før du kontakter Geodatastyrelsen for et tilbud på en reproduktionstilladelse er det vigtigt, at du gør dig følgende overvejelser:

Hvilket søkort drejer det sig om – angiv søkortnummer:

Kortstørrelse i cm2 af originalkortet?

Oplag?: Antal

Tryktype?: Farve eller sort hvid?

Skal kortet bruges til turisme, sport eller undervisning?: JA/NEJ

Skal kortet bruges til?:

  • Pjecer, brochurer eller kataloger
  • Bog, som illustration til tekst
  • Aviser, ugeblade, fagblade eller tidsskrifter
  • Kort
  • Digitale medier

Publikationens navn?

(kontaktoplysninger)