Køb af søkort

Rosendahls - Schultz Distribution er pr. 1. februar 2012 distributør af søkort fra Geodatastyrelsen, og pr. 1. januar 2013 distributør af søsportskort fra Delius Klasing.

Du kan købe dit søkort online her http://www.kobsokort.dk

Generelt om Søkortrettelser
Ajourførte søkort og nautiske publikationer er afgørende for en sikker sejlads. Derfor anbefaler Geodatastyrelsen, at du holder dem rettede og altid kun benytter seneste udgaver.

Søkortrettelser udkommer hver fredag og beskriver de rettelser, som er nødvendige for at vedligeholde Geodatastyrelsens søkort og nautiske publikationer over farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.
Desuden får du information om udgivelse af nye udgaver og ajourførte optryk af søkortene samt om de løbende opdateringer af Geodatastyrelsen net-publikationer.
Ved anskaffelse af søkort skal opmærksomheden henledes på, at rettelser, der er fremkommet efter udgivelsesdatoen, skal udføres af brugeren selv. Søkort er ved udgivelsen rettet til og med det nr. af Søkortrettelser, der er angivet i søkortets nederste venstre hjørne.

Abonnér på søkortrettelser her