Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
hent-data-pricing 870 x 200

Vilkår og priser

De danske søkort og nautiske publikationer som Geodatastyrelsen producerer og vedligeholder er ikke omfattet af grunddataprogrammet.

De af styrelsens produkter, som tidligere var omfattet af henholdsvis stats-, kommune-, og regionsaftalerne, må anvendes internt i stat, kommuner og regioner til varetagelse af myndighedsopgave. Den omfattede data må ikke vises i webtjenester og må ikke videregives til tredjepart .

Vilkår for intern brug af søkort
Den interne brugsret giver institutioner i den offentlige sektor ret til at anvende de af Geodatastyrelsens søkort og søkortdata, som tidligere var omfattet af stats-, kommune-, og regionsaftalerne, efter følgende vilkår :

  • at anvende produktet internt i en organisation til kortvisning, analyser, beregninger samt analog kopiering til intern brug i forbindelse med varetagelse af organisationens naturlige forretningsområde
  • at kopiere produktet digitalt i forbindelse med sikkerhedskopiering eller installation på harddiske/servere i overensstemmelse med aftalte licensrettigheder
  • at stille produktet til rådighed for konsulenter/underleverandører i forbindelse med løsning af konkrete tidsbegrænsede opgaver for organisationen – maksimalt 1 års varighed. Det er organisationens ansvar at sikre, at konsulenten/underleverandøren sletter alle data, når opgaven er løst.

Analog/digital kopiering, videregivelse eller anvendelse på internettet af Geodatastyrelsens produkter/ydelser forudsætter, at der er indgået særskilt aftale med Geodatastyrelsen.

Geodatastyrelsen har i henhold til ophavsretslovens almindelige regler ophavsret til styrelsens kort, data, programmer, services og øvrige produkter som ikke er en del af de frie data.