Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
hent-data-pricing 870 x 200.jpg

Vilkår og priser

De danske søkort og nautiske publikationer som Geodatastyrelsen producerer og vedligeholder er ikke omfattet af grunddataprogrammet.

De må gerne bruges internt i staten til varetagelse af myndighedsopgaver, men må ikke vises i webtjenester og ikke må videregives til 3. part.

Vilkår for intern brug af søkort
Den interne brugsret giver institutioner i den offentlige sektor ret til at anvende Geodatastyrelsens søkort og søkortdata efter følgende vilkår:

  • at anvende produktet internt i en organisation til kortvisning, analyser, beregninger samt analog kopiering til intern brug i forbindelse med varetagelse af organisationens naturlige forretningsområde
  • at kopiere produktet digitalt i forbindelse med sikkerhedskopiering eller installation på harddiske/servere i overensstemmelse med aftalte licensrettigheder
  • at stille produktet til rådighed for konsulenter/underleverandører i forbindelse med løsning af konkrete tidsbegrænsede opgaver for organisationen – maksimalt 1 års varighed. Det er organisationens ansvar at sikre, at konsulenten/underleverandøren sletter alle data, når opgaven er løst.

Analog/digital kopiering, videregivelse eller anvendelse på internettet af Geodatastyrelsens produkter/ydelser forudsætter, at der er indgået særskilt aftale med Geodatastyrelsen.

Geodatastyrelsen har i henhold til ophavsretslovens almindelige regler ophavsret til styrelsens kort, data, programmer, services og øvrige produkter som ikke er en del af de frie data.