Søkortrettelser 2018

Søkortrettelser i 2018 / Chart Corrections in 2018

 

 Søkortrettelser 23  
 Søkortrettelser 21     Søkortrettelser 22 
 Søkortrettelser 19  Søkortrettelser 20
 Søkortrettelser 17  Søkortrettelser 18
 Søkortrettelser 15  Søkortrettelser 16
 Søkortrettelser 12  Søkortrettelser 13-14
 Søkortrettelser 10  Søkortrettelser 11
 Søkortrettelser 8  Søkortrettelser 9
 Søkortrettelser 6  Søkortrettelser 7
 Søkortrettelser 4  Søkortrettelser 5
 Søkortrettelser 1-2   Søkortrettelser 3