Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
soekort_navigation.jpg

Søkort og navigation

Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

De danske farvande er dækket af 65 søkort.
De færøske farvande af 8 søkort.
De grønlandske farvande af 94 søkort.

Geodatastyrelsen udgiver en række søkort i forskellige målestok, som danner grundlag for planlægning og gennemførelse af en sikker sejlads.

Søkort kan være både trykte kort, elektroniske kort til brug i ECDIS og digitale kort i forskellige formater.

Man kan ikke købe søkort direkte fra Geodatastyrelsen. Søkortene kan købes hos Geodatastyrelsens distributør og hos diverse forhandlere.

Indrapportering af fejl og mangler
Oplysninger om fejl og mangler i søkort samt nautiske publikationer bedes indberettes her:

Søsterorganisationer
Vores udenlandske søsterorganisationer udgiver søkort, nautiske publikationer og efterretninger for søfarende i deres respektive lande.

Sejler du i andre farvande end de danske, anbefaler Geodatastyrelsen, at du benytter disse landes søkort, nautiske publikationer og efterretninger.

 

 

https:www.kms.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=94260d74e420433f9692dee4931ae963&extent=6.3275,54.812,37.3969,63.7231&home=true&zoom=true&scale=true&legend=true&disable_scroll=true&theme=light