Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ledige stillinger i Geodatastyrelsen

Herunder kan du se de stillinger, som Geodatastyrelsen for tiden søger nye medarbejdere til.

 

Studentermedhjælpere

Geodatastyrelsen søger en håndfuld studentermedhjælpere 

 

En række af vores dygtige studentermedhjælpere bliver snart færdige som kandidater. Geodatastyrelsen søger derfor en håndfuld nye studentermedhjælpere, som kan bære faklen videre.  
 
Stillingerne er placeret i Geodatastyrelsen, som har adresse på Lindholm Brygge 31 i Nørresundby. Styrelsen er ansvarlig for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne. 
 
Vi skal bruge en studerende i kontoret ”Ejendomme og Jura”, en studerende i kontoret ”Ressourcer og IT”, og 2 - 3 studerende i kontoret ”Arktis og Søopmåling”. Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet ét af kontorerne, men skal forvente en dynamisk og omskiftelig arbejdsplads, hvor der hurtigt kan ske rokering mellem kontorer og opgaver.   
 
Generelt vægter vi, at vores nye studentermedhjælpere er udadvendte og opsøgende, er skriftligt stærke på både dansk og engelsk, kan arbejde selvstændigt og selv følge op på opgaverne. Det er også vigtigt, at vores nye studentermedhjælpere er gode til at samarbejde, da meget af arbejdet foregår i teams, hvor man sammen løser arbejdsopgaverne. Her er det den fælles indsats efter faste retningslinjer, som gør, at vi kommer i mål.   
 
Vi vægter derfor generelt, at du er:
 • Udadvendt, serviceminded og opsøgende 
 • Skriftlig stærk på dansk og engelsk
 • Kan arbejde selvstændigt og selv følge op på dine opgaver.  
 
Det er ikke en forudsætning, at du er bachelor eller langt henne i dit studieforløb. Grundforudsætningen er, at du har lyst til studierelevant arbejde, og at du har noget at byde ind med – fagligt og menneskeligt. 
 
Geodatastyrelsen er en dansk arbejdsplads, hvor en stor del af vores kommunikation og arbejde foregår på engelsk. Det er således vigtigt, at du kan begå dig på engelsk – både mundtligt og skriftligt.  
 
Læs mere om os på www.GST.dk og linkedin.com/Company/Geodatastyrelsen. 
 
 
 
Kontoret Ressourcer og IT søger 1 studentermedhjælp
 
Opgaverne vil bl.a. omfatte:  
 • Indgå i håndteringen af vores administrative systemer omkring IT, bl.a. vedr. informationssikkerhed og dokumentation 
 • Yde IT-support i form af bl.a. fejlfinding og mindre indkøb af IT-udstyr  
 • Indgå i projekter vedr. IT. 
Du vil via dine opgaver få tæt kontakt til vores brugere samt Statens IT, som er vores IT-driftsleverandør. Vi er en datadrevet virksomhed med en bred portefølje af fagsystemer. Vi forventer, at du er serviceminded som person og systematisk i din opgaveløsning. Du vil indgå i områdets IT-team, som består af 7 medarbejdere, som understøtter fagområdernes opgaveløsning i forhold til IT. Vi forestiller os, at du eksempelvis er under uddannelse til datalog, datamatiker, IT-supporter, softwareingeniør eller lign.   
 
Flere oplysninger kan fås hos funktionsleder Birgit Larsen Nørgaard på tlf. 72 54 51 86.  
 
 
 
Kontoret Ejendomme og Jura søger 1 studentermedhjælp
 
Opgaverne vil bl.a. omfatte:  
 • Besvarelse og videredistribution af indkomne mails 
 • Journalisering, samt forberedende sagsbehandling af henvendelser fra borgere om ejendoms-registreringen 
 • Håndtering af henvendelser om aktindsigt 
 • Opdatering af hjemmeside 
 • Kvalitetsforbedring af matriklens registreringer og arkivalier 
 • Forefaldende kontoropgaver, bl.a. forberedelse af møder 
 
Opgaver og arbejdsplads er særdeles studierelevante for landinspektør- eller jurastuderende, som gerne vil tilegne sig viden om ejendomsregistreringen og om arbejdet i en statslig styrelse.  
 
Du vil indgå i et team med områdets 3 øvrige studentermedhjælpere (2 landinspektørstuderende og 1 cand.merc.jur.-studerende). 
 
Flere oplysninger kan fås hos funktionsleder Uffe J. Ravn-Christensen på tlf. 72 54 52 64. 
 
 
 
Kontoret Arktis og Søopmåling søger 2 - 3 studentermedhjælpere
 
Opgaverne vil bl.a. omfatter: 
 • Gennemgang og kontrol af data fra historiske arkiver herunder indtastning i databaser og andre forefaldende opgaver 
 • Mindre programmeringsopgaver f.eks. udarbejdelse af plugins til bl.a. QGIS 
 • Identificering, verificering af grønlandske stednavne og digitalisering i GIS miljø  
 • Indgå i teamet med kvalitetssikring af kyst og skærprocessen i forbindelse med produktionen af nye søkort. 
 
Du vil indgå i områdets 3 faglige teams, som består af i alt 21 medarbejdere. Du skal medvirke til, at understøtte fagområdernes opgaveløsning i forhold til den grønlandske søkortproduktion.  
 
Vi forestiller os, at du eksempelvis er under uddannelse til datalog, datamatiker, landinspektør eller lign.  Din arbejdstid hos os vil vi kunne tilpasses i forhold til dit studie.  
 
I forhold til opgaven med grønlandske stednavnedata, er det en forudsætning at ansøger kan tale og læse grønlandsk. Det er desuden en stor fordel, hvis du har kendskab til GIS arbejde samt til Python og C# programmering. 
 
Flere oplysninger kan fås hos funktionsleder Torben W. Rasmussen på tlf. 72 54 50 52  
 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK. An­sæt­tel­ses­­­området er Geodatastyrelsen. Arbejdstiden er ca. 10 - 15 timer pr. uge i gennemsnit, og arbejdstiden planlægges under hensyntagen til skema, afleveringer, eksamener etc.  
 
Stillingerne søges online via vores jobportal: http://gst.dk/om-os/ledige-stillinger/ via linket "Søg stillingen". Vi skal have din ansøgning, CV, indskrivningsbekræftelse og øvrige relevante oplysninger senest onsdag den 4. april 2018, kl. 8.00.  
 
Angiv i hvilket kontor du søger studenterjob.  
 
Vi forventer at holde samtaler i løbet af april/maj måned 2018 i Aalborg. 
 
 

Søg stillingen

Geodatastyrelsen er den del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og er myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne. 

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Læs mere på gst.dk og følg os på: 
https://www.linkedin.com/company/geodatastyrelsen-Aalborg