Geodatastyrelsen flytter til Aalborg

Den 1. november flyttede Geodatastyrelsen til Lindholmbrygge 31, 9400 Nørresundby

Som led i regeringens plan Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder blev den tidligere Geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 delt i to selvstændige styrelser; en ny Geodatastyrelsen, som placeres i Aalborg, og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som placeres i København.

Knapt 100 medarbejdere berørt af flytning
Uanset om man var nyansat eller gammel i gårde, tjenestemand, overenskomstansat eller student fik flytningen konsekvenser for styrelsen og dens 115 medarbejdere. Eftersom Geodatastyrelsen i forvejen har et kontor i Aalborg med 8 medarbejdere og yderligere 13 medarbejdere (søopmålere) ansat på kontrakt med forsvaret samt 4 ubesatte stillinger, var antallet af direkte berørte medarbejdere i styrelsen 92.

Sige op, flytte eller pendle?
Status pr. 23. marts 2017 (dvs. efter flytningen den 1.nov. 2016) var:

  • 67 medarbejdere er blevet afskediget eller har valgt at sige op.
  • 70 nyansatte
  • 23 har sagt ja til pendler/flyttepakke

Medarbejdere som har valgt at forlade styrelsen i forbindelse med flytningen får økonomisk hjælp til kurser med henblik på opkvalificering og ansættelse andetsteds.

Pendlerpakken indebærer bl.a. en funktions- og tidsbestemt bonus, samt økonomisk hjælp til transport og logi.

Flyttepakken indebærer bl.a. hjælp til flytteomkostninger.