Oversvømmelsesfare - får vi det hele med?

Publiceret 24-03-2014

Nyt forskningsprojekt sætter fokus på oversvømmelsesfaren fra havet i Danmark. Målet er at udvikle metoder, der kan være med til at forudsige, hvor der opstår problemer, når havet stiger.

Geodatastyrelsen og Kystdirektoratet sætter nu fokus på, hvordan en række målemetoder og data fra den geofysiske verden kan bruges i arbejdet med at vurdere oversvømmelsesfarer. Det sker gennem et ErhvervsPhD projekt, hvor Kystdirektoratets senior kysttekniker, Carlo Sørensen, over de næste tre år skal forske i dette emne.

Store regionale forskelle
Oversvømmelsesfaren i Danmark er ofte et resultat af mange omstændigheder, der ændrer sig over tid. Stormflodernes hyppighed vurderes i højvandsstatistikker, men der er store forskelle på tværs af landet i vandstande og meteorologiske forhold. Og der er forskelle i, hvordan byer naturligt er indrettet til at imødegå de ekstreme hændelser.

Lemvig Havn Under Stormen Bodil Indh
Lemvig Havn under stormen ”Bodil”. (Foto: Jette Stensgaard, Kystdirektoratet)

Løbende vurdering af oversvømmelsesfare
Dertil kommer, at landoverfladen nogle steder sætter sig. Det kan for kystnære byområder f.eks. på opfyldte arealer have større betydning for oversvømmelsesfaren end den generelt stigende vandstand i havet omkring os.    
   - Der er behov for at udvikle værktøjer, der integrerer konsekvenser af klimaændringer, stormfloder og landbevægelser. Vi har mulighed for at kombinere tidsserier af data, som vi samler ind til andre formål med ny viden og af den vej forbedre indsatsen for klimatilpasning i udsatte områder, forklarer områdechef i Geodatastyrelsen, Georg Jensen og fortsætter:   
   - Forskningsprojektet vil, med udgangspunkt i vandstands-, nivellements-, satellitmålinger og viden om den underliggende geologi, undersøge hvordan forskellige videnskabelige målemetoder og data kan kombineres, når det handler om løbende at vurdere oversvømmelsesfaren fra havet.

Fastholder og udvikler klimatilpasning
Også i Kystdirektoratet ser man frem til det nye projekt.   

   - Med udsigt til klimaændringer og med de store værdier, der allerede i dag ligger nær kysterne, er det vigtigt, at vi fastholder og udvikler vores tilgang til klimatilpasning og oversvømmelsesbeskyttelse i Danmark gennem forskning og udvikling med et eksplicit samfundsmæssigt sigte, siger Kystteknisk chef i Kystdirektoratet Per Sørensen.

ErhvervsPhd-studiet Coastal flooding hazards due to storm surges and subsidence er realiseret med tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udover Geodatastyrelsen og Kystdirektoratet under Miljøministeriet deltager DTU Space, University of Queensland (AUS), Universität Siegen (D), University of Southampton (UK), GEUS og Lemvig og Aarhus kommuner i projektet.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Kystteknisk chef Per Sørensen, Kystdirektoratet, , tlf. 21 49 77 43
Specialkonsulent Niels Henrik Broge, Geodatastyrelsen, , tlf.72 54 52 13
ErhvervsPhD-studerende Carlo Sørensen, , tlf. 40 44 70 46