Redegørelsen 2013 klar

Publiceret 07-05-2014

Geodatastyrelsens redegørelse om Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2013 er nu klar.

Aldrig før har vi brugt kort og lokalitetstjenester som i dag. Det er et område i konstant udvikling. Når vi kommer til et fremmed sted er det ikke længere kortbøger, vi tager frem. Men vi bruger som en selvfølge den indbyggede GPS i mobilen. De f­leste af os tænker ikke på, at det ikke kunne ske uden en geograf­isk infrastruktur. Og at infrastrukturen er meget mere end kort.

I løbet af det seneste år har geodata skabt grobund for udviklingen af nye og innovative løsninger. Siden 1. januar 2013 har en række geodata stået frit til rådighed for virksomheder, borgere, organisationer og den o­ffentlige sektor via Grunddataprogrammet. De frie geodata er blevet godt modtaget med over en milliard forespørgsler via internettet og 10.000 nye registrerede brugere i 2013. Der er kommet f­lere iværksættervirksomheder på markedet, og der er udviklet nye apps og nye løsninger til både den of­fentlige og private sektor. Vi har kun set toppen af isbjerget.

I redegørelsen beskrives hvordan infrastrukturen for geograf­isk information har bidraget med ny viden, mere effektive arbejdsgange og værdiskabende løsninger for fællesskabet i året der gik. Der fortælles bl.a. om højdepunkterne inden for indsamling af rådata, vedligehold og klargøring af geodata, distributionskanaler for geodata og selvfølgelig nye og spændende anvendelser.

Du kan læse redegørelsen her.