Geodatastyrelsen med i dronenetværk

Publiceret 18-06-2014

Geodatastyrelsen har meldt sig ind i dronenetværket UAS Denmark

(foto: Colourbox)

Vindmølleinspektør, pizza- og pakkeuddeler, livredder, kvægopdrætter, ukrudtsbekæmper – dronen bliver hver dag synonym med flere og flere jobfunktioner.  Antallet af titler vil med stor sandsynilighed stige i de kommende år, fordi civile droner i stor stil kan anvendes af offentlige myndigheder, beredskaber og organisationer.

Droner kan overvåge Grønland
Geodatastyrelsen ser store muligheder, når det kommer til kortlægning og indsamling af data ved hjælp af større droner på fx Grønland
 - Vi tror, der er et stort potentiale i at anvende droner til indsamling af data, fx i forbindelse med vores kortlægningsforpligtigelser på Grønland. Dette skyldes droners store fleksibilitet og lille afhængighed af fysisk infrastruktur, som fx lufthavne. Af denne grund er vi involveret i forsøg sammen med Forsvaret om afprøvning af nye kortlægningsmetoder på Grønland, som også involverer afprøvning af droner, siger specialkonsulent i Geodatastyrelsen, Niels Broge.

Geodatastyrelsen, Natur- og Erhvervsstyrelsen, Vejdirektoratet og Foreningen for Kommunale Beredskabschefer har alle netop meldt sig ind i UAS Denmark, som, udover at udbrede kendskabet til droner, blandt andet arbejder for at etablere et testcenter for droner på Fyn.

Læs mere om UAS (Unmanned Aircraft Systems) på: www.uasdenmark.dk

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent i Geodatastyrelsen, Niels Broge tlf. 7254 5213, e-mail: