Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
søkort grønland 870 x 200

Søkortproduktion for Grønland

Der blev i oktober 2009 indgået aftale mellem miljøministeren og Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut), om at øge fremdriften i udarbejdelsen af søkort over Grønland.

Efter Samarbejdsaftalen fra 2009 skulle 73 søkort over den sydvestlige del af Grønland være oprettede, digitaliserede og nyudgivet inden udgangen af 2018.

I henhold til regeringens beslutning ’Bedre Balance’ skal Geodatastyrelsen flyttes til Aalborg. Kun en ud af 15 medarbejdere der arbejder med grønlandske søkort har valgt at følge med styrelsen. Konsekvensen er, at Samarbejdsaftalen med Grønlands Selvstyre bliver forsinket. Det er derfor endnu for tidligt at sige, hvor meget produktionen bliver forsinket, da det bl.a. afhænger af personalesituatione n.

Evalueres på årlige møder
Produktionen af søkort evalueres på årlige møder i et samarbejde mellem Geodatastyrelsen og Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur under Naalakkersuisut. Den 31.12.2015 var der samlet produceret 32 kort. Der er ikke aftalt produktion for 2016.

Kortet nedenfor illustrerer de søkort, der allerede er oprettet, digitaliseret og nyudgivet.

De områder, der er dækket af nyudgivne søkort, er markeret på det indlagte kort.

Der eksisterer yderligere 3 søkort, der ikke kan vises på kortet, nemlig søkort over områder ved Upernavik og Uummannaq (kort 1650), kort 3000 der dækker det nordlige Grønland, nord for 75 N, samt kort G der dækker hele Grønland.

Den årlige produktion af søkort fremgår af tabellen:

Produktionen af grønlandske papirsøkort

 

2008*

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I alt

2

4

4

2

3

2

7

8

32

*Søkort produceret i 2008-2009 er omfattet af aftalen.

Ud over produktionen af de 8 kort over den sydvestlige del af Grønland er der i 2015 også produceret kort 3000 over Nordgrønland

 

Åbn Søkortproduktion 2008 - 2015 som PDF