MIA og miniMAKS

MIA og miniMAKS er to matrikulære systemer der bruges til at opdatere "Matriklen".

MIA er et system landinspektører bruger ved matrikulær sagudarbejdelse. MiniMAKS er et matrikulært ajourførings- og kvalitetssikringssystem, der anvendes af Geodatastyrelsen til opdatering af Matriklen.

MIA

MIA er et Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem, som anvendes til matrikulær sagsudarbejdelse og digital udveksling af data.

Programmet er et Windows-program, som gør de privat praktiserende landinspektører i stand til at oprette data til matrikulære sager i digital form og overføre disse data til Geodatastyrelsen og kommunerne via Internettet. På grundlag af disse data opdaterer Geodatastyrelsen matrikelregisteret og matrikelkortet.

Ved en ændring i april 2005 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, blev det obligatorisk for praktiserende landinspektører at indsende matrikulære sager til Geodatastyrelsen via MIA.

Yderligere information om MIA kan fås ved henvendelse til MIA-service
på tlf. +45 7254 5054 og/eller +45 7254 5141 

miniMAKS

miniMAKS er Geodatastyrelsens matrikulære ajourførings- og kvalitetssikringssystem. Systemet  understøtter en digital matrikulær sagsgang.

miniMAKS skal sammen med MIA ses som et led i effektiviseringen af den matrikulære sagsgang mellem stat, kommuner, landinspektører og andre interessenter og er dermed et markant skridt i etablering af digital forvaltning i ejendomsdannelsen. miniMAKS er således en del af den infrastruktur, som staten er i færd med at etablere frem mod fuld digital forvaltning.

miniMAKS baseres på SOA (Service Orienteret Arkitektur), hvilket gør det muligt for andre at benytte og interface til de løst koblede applikationer i miniMAKS. Tilsvarende vil miniMAKS let kunne udbygges med andres applikationer baseret på SOA.

Geodatastyrelsen etablerer systemløsningen i et tæt samarbejde med IBM Public Sector, der er hovedleverandør samt underleverandørerne NIRAS AS og Intergraph.