Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nyheder

Sagsreference på fakturaer 
Publiceret 20-11-2015 
Geodatastyrelsener opmærksom på, at fakturaer, udsendt efter den 13. november 2015, ved en fejl ikke indeholder en reference til firmaernes j.nr. Det nummer, som fremgår som ”købers order nr.” svarer til Geodatastyrelsens sagsID og kan via opslag i MIA i de fleste tilfælde bruges til at finde sammenhængen til firmaets j.nr. Når fejlen er rettet, overvejer Geodatastyrelsen at udarbejde en samlet liste med sammenhæng mellem ’købers order nr.’ og jeres j.nr.

Manglende fakturering
Publiceret 12-11-2015 
I september blev statens økonomisystem Navision opgraderet og efterfølgende har der været problemer med at overføre fakturadata fra miniMaks til Navision. Der er således ikke udsendt opkrævninger for matrikulære afgifter og gebyrer i perioden fra 22. september til 22. oktober 2015. Problemet er løst, og vi forventer, at firmaerne nu har modtaget fakturaerne.

Orienteringer udsendt til landinspektører fra Geodatastyrelsen

Ved hjælp af den understående liste kan du finde frem til orienteringerne fra Geodatastyrelsen til Landinspektørene. Orienteringerne indeholder nyheder, opdateringer og domsafgivelser der er relevante for landinspektør-professionen og samarbejdet med Geodatastyrelsen.

Søg i tidligere orienteringer