Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen


Indhold:

 

Siden sidst

Der arbejdes intensivt på klargøringen til gennemførelse af lukkevinduerne:

  • 4. Ejendomsbeliggenhedsregisteret 26. – 29. april
  • 5. Ejerfortegnelsen 10. – 20. maj
  • 6. Udvidelser til BBR 3. – 8. maj og 20. maj

 

Support

Pga. mange henvendelser efter idriftsættelsen af nye dele af Matriklens Udvidelse, har der i den senere tid været længere svartid fra supporten. Svartiderne er dog faldende og ligger nu gennemsnitligt på 1-2 uger. Der vil snart blive tilført yderligere personaleressourcer til supporten.

Der skal opfordres til, at indberetninger til supporten gøres mere konkrete og detaljerede, da det i væsentlig grad vil medvirke til at nedsætte den tid, som supporten skal bruge på at løse opgaverne. Det er f.eks. vigtigt, at man ikke skriver for indforstået, selvom man allerede har kommunikeret om problemet med en medarbejder i Geodatastyrelsen.

  Til toppen

Ny release i produktion den 23. april

Der er planlagt en ny release til Matriklen Udvidelse den 23. april, som vil indeholde en del fejlrettelser og nye funktioner.
Nærmere oplysninger vil fremgå fra den 23. april på www.gst.dk/support

Til toppen

Status på Ejerfortegnelsen

Ejerfortegnelsen går i drift mandag den 20. maj. Som forberedelse til dette, har Geodatastyrelsen i de seneste 3 uger afholdt kurser for de kommunale superbrugere og sagsbehandlere. Vi syntes, at kurserne er gået godt, med en fin stemning og en konstruktiv dialog.

Du kan læse mere i Ejerfortegnelsens nyhedsbreve, som du finder her:

 

Ejerlejlighedsoplysninger i MAO

Ejerlejlighedskort og fordelingstal kan fremsøges i MAO for de ejerlejlighedssager, som er behandlet af Geodatastyrelsen. Vær opmærksom på, at ejerlejlighedssager er knyttet til den samlede faste ejendom og ikke til jordstykket, hvorfor sagerne ikke fremgår af det samme historikfelt, som kan anvendes fremsøgning af matrikulære sager.

Det er derfor heller ikke muligt at fremsøge sagerne i ved at klikke på et link, som det er muligt ved de matrikulære sager. Fremsøgningen skal ske ved at søge på journalnummer eller sagsID. Denne fremsøgningsmetode kan udelukkende anvendes af PLF-medlemmer eller andre med en særlig adgang til MAO. Geodatastyrelsen undersøger, hvordan ejerlejlighedsoplysningerne kan gøres offentligt tilgængelige.

 

Til toppen

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld

Afmeld

Ris & Ros