Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Søkort

Sokort _udsnit1

De danske farvande er dækket af 65 søkort.
De færøske farvande af 8 søkort.
De grønlandske farvande af 94 søkort.

Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Geodatastyrelsen udgiver en række søkort i forskellige målestok, som danner grundlag for planlægning og gennemførelse af en sikker sejlads.

Søkort kan være både trykte kort, elektroniske kort til brug i ECDIS og digitale kort i forskellige formater.

Man kan ikke købe søkort direkte fra Geodatastyrelsen. Søkortene kan købes hos Geodatastyrelsens distributør og hos diverse forhandlere.

Indrapportering af fejl og mangler
Oplysning om fejl og mangler i søkort, nautiske publikationer samt på hjemmesiden bedes sendt til Geodatastyrelsen på

Søsterorganisationer
Vores udenlandske søsterorganisationer udgiver søkort, nautiske publikationer og efterretninger for søfarende i deres respektive lande.

Sejler du i andre farvande end de danske, anbefaler Geodatastyrelsen, at du benytter disse landes søkort, nautiske publikationer og efterretninger.