Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Matrikelkortet

Matrikelkortet er det digitale kortværk der viser alle landets faste ejendomme.

Matrikelkortet er det digitale kortværk der viser alle landets faste ejendomme.

Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I Matrikelkortet vises også de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.

Matrikelkortet har til formål at være en grafisk visning af Matrikelregisteret, således at de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres.

Matrikelkortet er et vejledende kort, hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering. og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet.

Matrikelkortets indhold er dannet ved borddigitalisering og indtransformering af de analoge matrikelkort, samt indlægning af matrikulære målinger hovedsageligt over fikspunkter. Temaer i matrikelkortet (fredskovsarealer, strandbeskyttelses- og klitfredningszoner) har en anden oprindelse, og det er den administrerende myndighed, der har ansvaret for at vedligeholde disse data.

Nøjagtighed
Nøjagtigheden af de enkelte elementer afhænger af den metode, som er anvendt ved fremstillingen, men som en tommelfingerregel har alle skelpunkter, som er markeret med en kreds en høj nøjagtighed, da disse er indlagt på grundlag af målinger.

Ajourføring
Matrikelkortet ajourføres dagligt som et led i registreringen af matrikulære ændringer, hvor de praktiserende landinspektører fremsender målinger til nye og allerede eksisterende skel og linier.